Ako funguje infračervené vykurovanie?

Funguje presne ako slnko, primárne sa zohrievajú predmety, od ktorých sa následne zohrieva vzduch. Môžeme hovoriť o dôležitom pocitovom teple, kedy infralúče príjemne ovplyvňujú ľudské bunky, čím teplo pocitujeme aj keď vzduch ešte nie je teplý. Napríklad v zimných mesiacoch pri nízkych teplotách vzduchu vnímame priame teplo slnečných lúčov.

Kedy je vyhodné vykurovať pomocou uhlíkovej fólie Caleo?

Vykurovať uhlíkovou fóliou Caleo je výhodné, ak sú splnené podmienky pre energeticky úsporné budovy. Systém taktiež odporúčame, ak v požiadavkách investora je zahrnuté napríklad: zdravé vykurovanie, nízke zriaďovacie náklady, bezúdržbovosť, rýchle nábehy vykurovacieho systému, komfortné regulovanie tepla, energia z obnoviteľných zdrojov, teda Ekológia blízkej budúcnosti. Tieto systémy odporúčame aj ako doplnkové kúrenie bez zložitých zásahov do stavieb, pri veľmi nízkych nákladoch.

Kedy nie je výhodné vykurovať pomocou uhlíkovej fólie Caleo?

Inštálacia vykurovacích fólií sa nevypláca: pri stavbách s vysokými tepelnými stratami (budovy, ktoré majú tepelné úniky), pri starých oknách, nezateplených stenách, podlahách ale aj stropoch. V budovách, ktoré nie sú po rekonštrukcii (majú vysoké tepelné straty), môžeme vykurovacie fólie využívať buď ako doplnkové vykurovanie, alebo hlavné kúrenie s vačším výkonom na 1/m2, síce komfortným, ale už nie ekonomicky výhodným.

Aké sú prednosti vykurovacích fólií oproti bežným podlahovým kúreniam?

Predností je viac: nepotrebujete vybudovať prípojku plynu, kotolňu, komín, kotol, teplovodné rozvody, tepelné čerpadlo, tým pádom nepotrebujete žiadnu dodatočnú údržbu a réžiu týchto zariadení. Z toho vyplýva, že vykurovanie fóliami Caleo je jednoduché, bezporuchové, s neobmedzenou životnosťou, s bezkonkurečnou 15 ročnou zárukou. Samotná realizácia je jednoduchá a rýchla, lacnejšia ako pri iných systémoch a nevyžaduje ďalšie stavebné práce.

Prečo použiť vykurovacie fólie a nie vykurovací kábel (rohož)?

V prom rade funguje vykurovacia fólia na princípe infra vykurovania. Samotný vykurovací kábel funguje na princípe odporu, teda premieňa elektrickú energiu na tepelnú a ďalej funguje ako klasické vykurovanie. Vykurovací kábel je možné montovať iba do poteru a má pomalé tepelné nábehy. Fóliu je možné montovať pod poter, na poter, na stenu a aj na strop. Samotná realizácia je pritom jednoduchšia a rýchlejšia. Ďalšou nevýhodou vykurovacieho káblu je, že pri jeho porušení prestane fungovať celé vykurovanie. Samotná fólia pozostáva z pásikov, ktoré sú na zbernicu zapojené paralelne, a teda pri porušení pásika prestane fungovať len ten jeden, čo je približne 0,01/m2.

Prečo použiť vykurovacie fólie a nie tepelné čerpadlo?

Z hľadiska počiatočných investícií, prevádzkových nákladov, údržby a výmeny prvkov pri poruchách a životnosti, sa tepelné čerpadlo oplatí pri vykurovaní od 250/m2 plochy stavieb. Preto pri menších objektoch sú investičné náklady príliž vysoké a platí, že čím je menšia vykurovacia plocha, tým je ekonomickejšie vykurovanie fóliami Caleo.

Ak chcem elektrické vykurovanie, prečo vykurovacie fólie a nie elektrokotol?

Pri vykurovacích fóliách sa elektrická energia premieňa na teplo priamo na mieste, kde chceme vykurovať (môže sa jednať o jednu miestnosť, alebo o časť miestnosti). Pri kotli sa využíva elektrická energia na ohrev vody, ktorá je následne distribuovaná do vykurovacích telies, čím zvyšujete tepelné straty. Pri vykurovacích fóliách je teplota v miestnosti rovnomernejšie rozložená medzi podlahou a stropom. Tepetné rozdiely sú 1°C - 2°C pri vykurovacom filme. Pri vodných systémoch môžu byť rozdiely 5°C - 10°C čo zapríčinuje výrenie prachu (teplý vzduch ho zdvíha k stropu kde sa ochladí a znovu klesá k podlahe). Pri vykurovacích fóliách nepotrebujete kotol a kotolňu.

Môžu sa vykurovacie fólie používať v starých domoch?

Môžu, záleží od toho, ako dokážete zabrániť stratám tepla cez stavebné konštrukcie, otvory a vetranie. Je nutné počítať s tým, že spotreba elektrickej energie sa môže zvýšiť. Fólie môžete využiť ako hlavné alebo doplkové kúrenie v kombinácii s iným zdrojom tepla (napríklad infrapanely, krby, atď.)

Môžu sa vykurovacie fólie montovať aj do miestností s vyššou vlhkosťou?

Áno, pretože fólie Caleo využívajú infra vykurovanie, ktoré v prvom rade nahrieva predmety a steny, ktoré vysúša a zabraňuje tvorbe plesní.

Pod aké možné podlahy sa môže montovať vykurovacia fólia Caleo?

Vykurovacia fólia Caleo sa môže montovať: pod plávajúce podlahy (laminátové, vinylové i drevenné parkety), pod poter (keramická dlažba, gresová dlažba a i.)

Nepoškodí vykurovacia fólia svojim teplom plávajúcu podlahu?

Vykurovacie systémy Caleo sú plošne, rovnomerne rozmiestnené a nedosahujú veľkú povrchovú teplotu ,ktorou by mohli podlahu poškodiť. Teplota podlahy je regulovaná aj teplotným podlahovým čidlom.

Môže byť elektrické vykurovanie zdraviu škodlivé?

Nie, čo sa týka vykurovacích filmov je infra sálanie príjemné a zdravé. Navyše nedochádza k žiadnemu elektrosmogu.

Nie je elektrické vykurovanie príliš drahé?

Práve naopak, ak včas dostanete všetky odpovede na Vaše otázky (teda ešte pred projektovaním a stavebným povolením), môžete ušetriť nemalé investície rádovo v tisíckach eur. Ak sa rozhodnete pre vykurovacie fólie Caleo, tak pri realizácii stavieb nebudete musieť mínať svoje investície na zbytočné výdavky: nepotrebujete plynovú prípojku, kotolňu, komín, miesto pre technológie tepelného čerpadla, revíziu zariadení a komína. Taktiež v budúcnosti nemusíte riešiť pravidelné údržby a opravy, či výmeny častí zariadení.

Môže sa elektrické kúrenie Caleo využívať ako hlavné kúrenie?

Vykurovacie fólie Caleo sú priam ideálne ako možnosť hlavného vykurovania, a to z viacerých dôvodov. V súčastnosti sa EU snaží znižovať energetickú náročnosť (spotrebu) budov. Od roku 2021 budú všetky budovy v EU podliehať kritériám energetického hospodárenia a novo postavené budovy budú projektované s nízkou alebo nulovou spotrebou energií na vykurovanie. Do roku 2050 budú všetky budovy energeticky hospodárne, aby využívali minimum energie na prevádzku. Taktiež nebude možné spaľovať tuhé palivo a plyn na vykurovacie účely. Z hľadiska Ekológie je tento typ vykurovania ideálny na znižovanie emisií sklenníkových plynov.