Caleo DIRECT

Základné informácie

Vhrevné prvky sú upevnené priamo nad sadrokartónovými doskami. Povrchová teplota sadrokartónu dosahuje 40-45°C, čo umožňuje odovzdanie väčšieho množstva tepla napriek menšej ploche pokrytia v porovnaní so správne nadimenzovaným podlahovým vykurovaním.
Sadrokartón bez ohľadu na hrúbku má vynikajúce tepelnovodivé vlastnosti. Stropný vykurovací systém CALEO DIRECT poskytuje rýchlejšie vykúrenie a presnejšiu ovládateľnosť v porovnaní s predchádzajúcimi systémami.
Na dosiahnutie vhodného vykurovacieho výkonu je postačujúce 20-40%-né pokrytie stropu s čím získate viac miesta pre osvetlenie resp. pre vybudovanie individuálnych konštrukcii.

Aplikácia

Ideálne riešenie vykurovania v budovách/miestnostiach kde je sadrokartónový strop súčasťou samotnej výstavby, resp. je z architektonického hľadiska oddôvodnené:
Montované rodinné domy, Podstrešné priestory, Byty s vysokou svetlou výškou, Exkluzívne apartmány, hotelové izby,

Prvky systému

Systém CALEO DIRECT pozostáva z vykurovacieho filmu CALEO CA160/30A, z ovládacích termostatov a zo špeciálnych kvalifikovaných príslušenstiev.


Rovnomerná izbová teplota

Teplý vzduch nestúpa smerom k stropu. K stúpaniu je nutný značný teplotný rozdiel v miestnosti. Šírenie tepla pri stropnom vykurovacom systéme CALEO DIRECT prebieha cez sálavú zložku tepla, maximálny teplotný rozdiel medzi spodnými a vrchnými vrstvami vzduchu je 2 °C. Daný teplotný rozdiel pri klasických vykurovacích systémoch dosahuje hodnotu 15-18 °C.

Sloboda interiérového dizajnu

Miernou nevýhodou podlahového vykurovania je obmedzená maximálna podlahová teplota (29-31 C°), čím je obmedzený maximálny dimenzovateľný teplený výkon. Odborníci pri návrhu systému sú nútený obmedzovať staviteľa pri vytvorení interiéru (napr. odporúčané nábytky na nožičkách, neodporúča sa použitie koberca). Použitie stropného vykurovacieho systému prináša slobudu interierového dizajnu!

Montovaný dom?

V prípade montovaných stavieb montáž sadrokartónovej stropnej konštrukcie je súčasťou samotnej výstavby, jej zhotovenie nespôsobuje navyše náklady. Produktová skupina CALEO CA 160W/m2 so svojím optimalizovaným výkonom a jedinečnou 30 cm-vou šírkou sa vynikajúco prispôsobuje k moderným stavebným konštrukciám.